Obchodní podmínky

Veškeré dodávky se uskutečňují v souladu s dále uvedenými všeobecnými platebními podmínkami. Odlišné ustanovení lze sjednat jen na základě výslovného písemného ujednání obou smluvních stran. Objednávka je pro prodávajícího i kupujícího závazná.

 


1. Ceny

Jsou uvedeny v Kč včetně i bez DPH . Z ceny bez DPH je odečtena sleva viz. odstavec 2. Ceny za dopravu jsou připočteny dle odstavce 4 níže.

Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

2. Slevy

 • množstevní slevy - po dohodě s prodejcem
 • věrnostní slevy - po dohodě s prodejcem
 • akční slevy - označeny štítkem u produktu
 • další slevy - vždy označeny patřičným štítkem

3. Platební podmínky

 • Platba v hotovosti na centrále firmy UNIPACK Třinec
 • Platba převodem na účet -zálohová faktura
 • Dobírkou -platba hotově u přepravní služby PPL
 • Dobírkou - platba platební kartou u přepravní služby PPL (všechny běžné platební karty)
 • Platba kartou přes platební bránu on-line - v přípravě

4. Ceny za dopravu

 • Vyzvednutí zboží na centrále firmy UNIPACK v Třinci je zdarma
 • Přepravní služba PPL - 80 Kč/balík bez DPH + 21 % DPH (max. 3 balíky)
 • Přepravní služba LAGERMAX - 450 Kč/půl palety bez DPH + 21 % DPH (rozměrné produkty, materiál)
 • Přepravní služba LAGERMAX - 950 Kč/palet bez DPH + 21 % DPH (rozměrné produkty, materiál)
 • Dobírka: 30 Kč bez DPH + 21 % DPH

5. Dodací podmínky

Dodávka se uskutečňuje na Vaši dodací adresu uvedenou v objednávce přepravní službou PPL nebo LAGERMAX anebo si je můžete osobně vyzvednout na centále firmy UNIPACK v Třinci.

6. Stornovací podmínky

Stávky, války, požáry, dopravní kalamity, živelné katastrofy a ostatní vyšší moci, jmenovitě neuvedené, osvobozují prodávajícího od závazku plnění po celou dobu jejich trvání. V případě, že kupující odstoupí od již podepsané kupní smlouvy, nebo stornuje závazně vystavenou objednávku, aniž by prokazatelně zavdal příčinu, vyhrazuje si prodávající právo postupovat dle následujících pravidel:

 • Storno objednávky je nutno provést vždy písemnou formou.
 • Prodávající je oprávněn odstoupit od objednávky v případě, že objednané zboží není k dodání v požadované dodací lhůtě. Tuto skutečnost je však povinen kupujícím i písemně oznámit.
 • Spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Zboží musí mít originální obal a nesmí být opotřebené používáním.Spotřební materiál musí být v plném množství.

7. Ochrana osobních údajů

Společnost Milan Ligocki UNIPACK užívá veškeré údaje, získané od zákazníků, výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Firma Milan Ligocki UNIPACK je certifikována ISO 9001.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost Milan Ligocki UNIPACK užívá veškeré údaje získané od zákazníků výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost Milan Ligocki s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Stanete-li se zákazníkem internetového obchodu unipack.cz , dáváte již při registraci souhlas s tím, že údaje o Vás a vašich nákupech budou shromažďovány a používány ke statistickým či marketingovým účelům firmy Milan Ligocki Unipack. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů, jak je uvedeno výše. Vaše údaje a data, které uvádíte v našem obchodě jsou důvěrná a v žádném případě nejsou poskytována dalším subjektům s výjimkou partnerů zajišťujících například platební styk. Vždy však pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb a výhradně v mezích zákona na ochranu osobních údajů.