Výroba balících linek

Zobrazit více

Jak postupujeme

Návrh řešení
Konstrukce a vizualizace
Vlastní výroba
Instalace a programování

Prvky

Zobrazit více

Co nabízíme

Výroba balící linky na míru

Výroba balící linky na míru je komplexní proces, který vyžaduje pečlivé plánování a spolupráci mezi zákazníkem a výrobcem. Nastíněný proces pak zajistí, že výsledná dopravníková linka bude přesně odpovídat potřebám zákazníka a bude schopna spolehlivě a efektivně fungovat v jeho provozu.


Požadavky a analýza

 • Konzultace se zákazníkem: První krok je setkání se zákazníkem k pochopení jeho specifických potřeb a požadavků. To zahrnuje typ produktů, které bude linka balit, požadovanou kapacitu, hmotnost nákladu, prostorové uspořádání, druhy palet a další technické specifikace, které jsou nedílnou součásti k vytvořeni přesného zadání.
 • Analýza: Technický tým analyzuje požadavky a připraví předběžné návrhy, které zahrnují technické specifikace a možné varianty řešení.

 

Návrh a plánování

 • Koncept a design: Na základě požadavků je vytvořen koncept linky. Tyto koncepty jsou tvořeny ve 2D/3D vizualizacích.
 • Výběr komponent: Určení vhodných komponent, jako jsou typy dopravníků, balicích strojů, senzorů a řídicích systémů.
 • Návrh detailního plánu: Příprava detailního technického návrhu, který zahrnuje mechanický design, elektrické schéma a softwarový design.

 

Návrh a schválení

 • Prezentace návrhu: Prezentace návrhu zákazníkovi pro zpětnou vazbu a případné úpravy.
 • Finální schválení: Po úpravách a finální konzultaci je návrh schválen zákazníkem.

 

Výroba a montáž

 • Výroba: Po schválení návrhu probíhá precizní kreslení linky ve 3D modelu. Tento detailní 3D model slouží jako podklad pro výrobu jednotlivých komponent a také pro montáž linky. Na základě tohoto modelu se vyrábějí různé díly, přičemž některé komponenty jsou objednávány jako hotové výrobky, ale většina z nich jsou vyráběny přímo v areálu firmy UNIPACK. Speciální pálené díly jsou vyráběny pomocí laserového řezání, které zajišťuje vysokou přesnost a kvalitu jednotlivých částí.
  Po dokončení montáže základních konstrukčních částí dopravníkových systémů jsou tyto zkompletované části pečlivě zkontrolovány a připraveny na další krok výroby, kterým je povrchová úprava. Následně jsou tyto dopravníkové systémy přepraveny do specializovaného zařízení pro povrchovou úpravu, kde jsou ošetřeny pomocí práškové metalurgie. Tento proces zahrnuje nanášení práškového nátěru na povrch kovových dílů, který je následně vytvrzen při vysoké teplotě v peci. Prášková metalurgie zajišťuje odolný a rovnoměrný povrch, který chrání díly před korozí, mechanickým poškozením a zvyšuje jejich estetickou hodnotu. Po dokončení této úpravy jsou díly opět zkontrolovány, aby se zajistila jejich kvalita, a následně vráceny zpět na montážní linku k finálnímu sestavení.
 • Montáž a instalace: Po dokončení výroby všech komponent začíná proces montáže u zákazníka. Tento proces zahrnuje sestavení dopravníkových částí, instalaci elektrických systémů, propojení řídicích systémů a programování logických řídicích jednotek (PLC) pro automatizaci procesu balení. Tento krok zahrnuje napsání kódu, který bude řídit jednotlivé části linky, synchronizovat jejich činnost a zajišťovat správnou sekvenci operací. Každý díl je pečlivě namontován a integrován podle detailního 3D modelu. Díky tomu je zajištěna přesnost a správná funkčnost celé balicí linky.

 

Testování

 • FAT (Factory Acceptance Test): Testování za přítomnosti zákazníka pro ověření, že linka splňuje všechny požadavky.

 

Školení a předání

 • Odborné školení obsluhy a údržbářů: Po instalaci a uvedení balicí linky do zkušebního provozu je klíčové zajistit, aby všichni relevantní zaměstnanci zákazníka byli řádně vyškoleni pro správné používání a údržbu nového systému. Odborné školení personálu probíhá přímo u balicí linky a zaměřuje se na všechny osoby, které budou s linkou pracovat nebo ji udržovat. Jako jsou například oblasti: základní ovládaní, bezpečnostní opatření, řešení problémů, pravidelná údržba, diagnostika a opravy, nebo také seznámení s náhradními díly.
 • Dodání technické dokumentace, manuálů a certifikátů: Po úspěšné instalaci a uvedení balicí linky do provozu je důležité, aby zákazník obdržel kompletní technickou dokumentaci, která zahrnuje veškeré potřebné informace pro správné používání, údržbu a servis linky. Návod k obsluze, elektro schéma, záruční list a prohlášení o shodě je zákazníkovi dodáno v papírové a elektronické podobě.

Tento pečlivý přístup k předání dokumentace zajišťuje, že zákazník bude dobře vybaven pro efektivní a bezpečné provozování balicí linky a bude mít všechny potřebné podklady pro údržbu a případné opravy.

 

Podpora a údržba

 • Záruční servis: Poskytnutí záručního servisu a pravidelných prohlídek podle dohody.
 • Pozáruční podpora: Nabídka dlouhodobé podpory a údržby, včetně dodávky náhradních dílů a aktualizací softwaru.

 

Optimalizace

 • Průběžná optimalizace: Na základě provozních zkušeností může být linka průběžně optimalizována a upravována pro zvýšení efektivity a přizpůsobení se měnícím se potřebám.

 

 

Výroba dopravníkových systémů

Jsme výrobci všech typů dopravníků a strojních zařízení, přičemž nabízíme širokou škálu řešení pro různé průmyslové aplikace. Naše dopravníky a strojní zařízení jsou navrženy s ohledem na vysokou kvalitu, spolehlivost a efektivitu. Díky našemu širokému portfoliu jsme schopni nabídnout řešení pro různé průmyslové aplikace, od lehkých až po těžké provozy, a přizpůsobit je specifickým potřebám a požadavkům našich zákazníků. Naše dopravníky mohou být integrovány do stávajících systémů nebo dodány jako součást komplexního řešení na klíč, včetně návrhu, výroby, instalace a následné údržby. Naše portfolio zahrnuje:


 • Válečkové dopravníky - Poháněné: Tyto dopravníky jsou vybaveny motory, které zajišťují pohyb válečků, což umožňuje automatický přesun materiálu. Nepoháněné: Válečkové dopravníky bez motorů, kde je pohyb zajištěn manuálně nebo gravitací. Ideální pro jednodušší a méně náročné aplikace.
 • Lamelové dopravníky - Poháněné: Dopravníky s motorem, který pohání lamelový pás, jsou vhodné pro kontinuální a automatizovaný přepravu materiálu.
 • Řetězové dopravníky - Poháněné: Tyto dopravníky jsou vybaveny motorem, který pohání řetěz pro přepravu těžších materiálů.
 • Otočné dopravníky - Tyto dopravníky mohou měnit směr přepravy materiálu otáčením kolem své osy od 0° až po 360°, což umožňuje flexibilní a efektivní využití prostoru.
 • Centrovací dopravníky - Navržené pro automatické centrování přepravovaných předmětů, zajišťují přesné umístění a orientaci produktů na dopravníkové lince.
 • Přesuvné dopravníky - Tyto dopravníky mohou posouvat materiál v různých směrech, což zvyšuje flexibilitu a efektivitu výrobního procesu.
 • Zvedací dopravníky - Dopravníky, které mohou zvedat a snižovat materiál na různé výškové úrovně, což je užitečné pro překonávání výškových rozdílů v provozu. Tyto dopravníky se mohou konstrukčně podobat výtahům s integrovaným dopravníkem.
 • Vykrojené dopravníky - Vykrojený dopravník slouží pro naložení, nebo vyložení nákladu pomocí paletového vozíku nebo vysokozdvižného vozíku. Tento typ dopravníku je převážně konstrukčně řešený ve 80 mm výšce.

 

 

Návrh a prodej balicích strojů

Páskovací stroje

 • Automatické páskovací stroje na produkty MOSCA – ultra rychlé páskování dvěma úvazky do kříže s kapacitou až 30 svazků za minutu
 • Automatické páskovací stroje na palety MOSCA – 2 paralelní úvazky se dvěma páskovacími hlavami a 3 vodítky pásky včetně srovnávání palety, otočného kříže nebo vkládání ochranných hran s kapacitou až 220 palet/hodina
 • Speciální páskovací stroje na papírovou a fóliovou pásku ATS
 • Páskovací lisy MOSCA - stlačení kartonu o síle 30 – 50 000 N, 2 paralelní úvazky se dvěma páskovacími hlavami a 3 vodítky pásky včetně srovnávání palety, otočného kříže pro 4 úvazky nebo vkládání ochranných hran s kapacitou až 220 palet/hodina

 

Ovinovací stroje

 • Ovinovací stroje s ramenem ROBOPAC SISTEMI– pro palety o velikosti 400x600mm až 1200x1200 mm s kapacitou 65 palet/hodina a s dvojitým ramenem až 145 palet/hodina
 • Ovinovací stroje s prstencem ROBOPAC SISTEMI – pro palety o velikosti 600x600mm až 1900x1900 mm s kapacitou 80-135 palet/hodina
 • Horizontální ovinovací stroje ROBOPAC SISTEMIvysokokapacitní stroje pro dlouhé a tyčovité produkty s širokou nabídkou velikostí prstenců

 

Balicí stroje

 • Stretchhood stroje BOCEDI
 • Balení palet teplem smrštitelnou fólií BOCEDI
 • Balení produktů do teplem smrštitelné fólie ROBOPAC a ROBOPAC SISTEMI

 

Instalace, programování, uvedení do provozu

 • Instalace balicí linky - Tento proces zahrnuje sestavení dopravníkových částí, balicích strojů, ochranných prvků, instalaci elektrických systémů, propojení řídicích systémů a programování logických řídicích jednotek (PLC) pro automatizaci procesu balení.
 • Programování balicí linky - Programování logických řídicích jednotek (PLC) pro automatizaci procesu balení zahrnuje napsání kódu, který bude řídit jednotlivé části linky, synchronizovat jejich činnost a zajišťovat správnou sekvenci operací. Každý díl je pečlivě namontován a integrován podle detailního 3D modelu. Díky tomu je zajištěna přesnost a správná funkčnost celé balicí linky.
 • Testování – Provádíme FAT (Factory Acceptance Test) testování za přítomnosti zákazníka pro ověření, že linka splňuje všechny požadavky.
 • Uvedení do provozu – Firma Unipack otestuje veškeré součásti a kompletní funkčnost balící linky, otestuje také vhodný balicí materiál a uvede linku do zkušebního provzu na kterém provede předání a školení obsluhy

 

Zaškolení obsluhy, záruka, servis

 • Zaškolení obsluhy balicí linky - Po instalaci a uvedení balicí linky do zkušebního provozu je klíčové zajistit, aby všichni relevantní zaměstnanci zákazníka byli řádně vyškoleni pro správné používání a údržbu nového systému. Odborné školení personálu probíhá přímo u balicí linky a zaměřuje se na všechny osoby, které budou s linkou pracovat nebo ji udržovat. Jako jsou například oblasti: základní ovládaní, bezpečnostní opatření, řešení problémů, pravidelná údržba, diagnostika a opravy, nebo také seznámení s náhradními díly.
 • Záruka – Firma Unipack poskytuje záruku na veškeré součásti balicí linky. Délka a podmínky záruky jsou vždy pečlivě ukotveny v kupní smlouvě.
 • Servis Unipack – Firma Unipack poskytuje záruční i pozáruční servis. Nabízíme možnosti dlouhodobé spolupráce, podpory a údržby, včetně dodávky náhradních dílů a aktualizací softwaru.
 • Optimalizace - Na základě provozních zkušeností může být linka průběžně optimalizována a upravována pro zvýšení efektivity a přizpůsobení se měnícím se potřebám.

 

Dokumentace, CE, revize, prohlášení o shodě

Dodání technické dokumentace, manuálů a certifikátů: Po úspěšné instalaci a uvedení balicí linky do provozu zákazník obdrží kompletní technickou dokumentaci, která zahrnuje veškeré potřebné informace pro správné používání, údržbu a servis linky. Návod k obsluze, elektro schéma, záruční list a prohlášení o shodě je zákazníkovi dodáno v papírové i elektronické podobě.

 

Balicí linky

Zobrazit více

Kontakt na specialisty

Vedoucí výroby

UNIPACK Třinec
Nebory 461
739 61 Třinec (Mapa)

Jakub Ligocki

+420 739 204 777

ligocki.j@unipack.cz

Projekt manager

UNIPACK Třinec
Nebory 461
739 61 Třinec (Mapa)

Ing. Jakub Brachaczek

+420 730 895 501

brachaczek@unipack.cz

Technická podpora

UNIPACK Třinec
Nebory 461
739 61 Třinec (Mapa)

Václav Sekula

+420 737 238 090

sekula@unipack.cz

Poptávkový formulář

Nevyplňujte toto pole: